Jaarverslag RSV: intrinsieke motivatie en gerechtvaardigd vertrouwen

  • 8 mei 2024
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Het jaarverslag van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) over 2023 is gepubliceerd. Daarin staan de belangrijkste activiteiten  beschreven die de RSV in 2023 heeft uitgevoerd. Zie 'Jaarverslag RSV 2023'

Eén van de sleutelbegrippen van het jaarverslag is intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie speelde een centrale rol bij de pilot rond de nieuwe herregistratiemethode die in 2023 werd uitgevoerd. In deze pilot testten verpleegkundig specialisten hoe zij een persoonlijk herregistratieplan konden opstellen dat was gebaseerd op een zelfassessment en op feedback van collega’s (peers). Zie ook 'Bekwaamheid in de Toekomst: nieuwe methode herregistratie'

Intrinsieke motivatie speelt ook een belangrijke rol in het toezicht dat de RSV houdt op de opleidingen. Praktijkinstellingen monitoren zelf de kwaliteit van hun praktijkonderwijs en leggen daarover verantwoording af naar de opleidingsinstellingen en naar de RSV.

In beide voorbeelden is duidelijk gebleken dat deze aanpak een kwaliteitsverhogend effect heeft. Binnen de ruimte die ontstaat, voelen de betrokkenen zich meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de uitvoering van hun taken.

Een ander sleutelbegrip voor de RSV is gerechtvaardigd vertrouwen. Dit betekent dat de partij die vertrouwen geeft, zich ervan moet vergewissen dat dit vertrouwen ook wordt waargemaakt. Dat kan op basis van klassieke controle en handhaving, maar ook met een meer moderne aanpak die is gebaseerd op monitoring, effectmeting, uitvraging en zelfverantwoording. De RSV kiest in toenemende mate voor de laatste route.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)