Herregistratie-eisen verder verlicht wegens corona 

  • 28 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) heeft besloten om de herregistratie-eisen voor verpleegkundig specialisten verder te verlichten. Dit besluit, dat voor instemming is voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg en Sport, is genomen vanwege de lengte en zwaarte van de uitbraak van het coronavirus. In april was een coulanceregeling afgekondigd met 10% verlichting voor zowel de eisen voor deskundigheidsbevordering als voor werkervaring. In het nieuwe coronabesluit wordt voorgesteld om de deskundigheidsbevorderingseis met 20% te verlichten. De vermindering van de werkervaringseis blijft staan op 10%. 

 

Nieuw coronabesluit 

Het nieuwe coronabesluit ‘Bijzonder besluit COVID-19’ vervangt, na instemming van de minister, de eerdere coulanceregeling die door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) werd afgekondigd in april 2020. Wanneer het nieuwe besluit van het CSV in werking treedt, hebben alle verpleegkundig specialisten recht op eenzelfde verlichting van de herregistratie-eisen. De verlichting van de deskundigheidsbevorderingseis wordt vergroot naar 20%. De verlichting van de werkervaringseis blijft gehandhaafd op 10%. Dit besluit is in lijn met de besluiten die worden genomen voor andere specialistische zorgberoepen. 

 

Deskundigheidsbevordering 

In het nieuwe coronabesluit komen de eisen voor deskundigheidsbevordering uit op 160 uur. Vóór de uitbraak van het coronavirus was dit 200 uur. De 160 uur deskundigheidsbevordering moet ten minste bestaan uit 85 uur geaccrediteerde bij- en nascholing, 25 uur intercollegiale toetsing en maximaal 50 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. 

 

Geldigheid 

Het nieuwe besluit werkt terug vanaf 1 maart 2020 en heeft in principe een loopduur tot 1 maart 2025. Iedere verpleegkundig specialist die zich in deze periode moet herregistreren heeft recht op de verlichting van de herregistratie-eisen. 

Verpleegkundig specialisten waarvan de registratieperiode afliep tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, komen voor hun nieuwe registratieperiode opnieuw in aanmerking voor de verlichting van de herregistratie-eisen. Voorwaarde is wel dat de totale verlichting van de herregistratie-eisen over de twee periodes opgeteld, niet hoger is dan 20% voor de deskundigheidsbevordering en 10% voor de werkervaring. 

 

Nog niet definitief 

Het besluit van het CSV kan pas in werking treden wanneer het instemming heeft van de minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark. In dat opzicht is het besluit van het CSV nog niet definitief. 

 

Verdere informatie 

Wanneer de minister haar instemming heeft verleend aan het besluit van het CSV, zal de RSV de gevolgen van het besluit nader uitwerken. Alle verpleegkundig specialisten worden hierover geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register.