Corona coulance: wat je beslist moet weten

 • 27 oktober 2020
 • Nieuwsbericht
 • VS Register

Sinds april kun je voor je herregistratie gebruikmaken van de coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing herregistratie-eisen wegens uitbraak COVID-19’. Je kunt  herregistratie-aanvragen tijdelijk uitstellen tot 1 januari 2021, er worden tot die datum geen registraties doorgehaald en de herregistratie-eisen worden tijdelijk verlaagd. We krijgen regelmatig vragen over deze regeling en de uitwerking ervan in de praktijk. Wat houdt de regeling wel en niet in?

Uitstel is géén verlenging van je wettelijke registratieperiode 

Het uitstellen van de termijn voor het aanvragen van herregistratie betekent niet dat je registratieperiode wordt verlengd. Die is namelijk wettelijk vastgesteld op 5 jaar. Het betekent wel dat je wat meer tijd krijgt om je portfolio op orde te brengen voordat je herregistratie aanvraagt. Door bijvoorbeeld nog de werkervaringsverklaring op te voeren, ICT-verslagen te uploaden of bewijsstukken voor ODA te verzamelen en in het portfolio te zetten. Bij het ordenen van je portfolio kun je uitsluitend deskundigheidsbevordering toevoegen die je hebt gevolgd binnen je registratieperiode. 
Dus stel: je wettelijke registratieperiode liep tot 30 mei 2020, dan kun je geen deskundigheidsbevordering aan je portfolio toevoegen die je hebt gevolgd na 30 mei 2020. 

Scholing buiten je registratieperiode 

Wanneer je het aanvragen van herregistratie hebt uitgesteld, heb je nog geen nieuwe registratieperiode ontvangen van vijf jaar. Je hebt dan ook nog geen nieuw portfolio. 
Alle deskundigheidsbevordering die je in deze tijd volgt, kun je dus nog niet opvoeren. Ook kun je de geaccrediteerde scholing die je op dat moment volgt nog niet terugzien in je portfolio. Zorg wel dat je de bewijzen voor intercollegiale toetsing (ICT) en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) zorgvuldig bewaart. Je kunt ze later opvoeren. 
Pas als je herregistratie hebt aangevraagd (over de afgelopen registratieperiode van vijf jaar) en je portfolio is beoordeeld, kun je geherregistreerd worden. Dan krijg je ook een nieuwe registratieperiode in je portfolio. In deze nieuwe registratieperiode wordt alle geaccrediteerde scholing zichtbaar die je sinds het aflopen van je vorige registratieperiode hebt gevolgd. En je kunt ook de ICT en ODA toevoegen die je in de tussentijd hebt gevolgd. 

Herregistratie onder voorwaarden

Mocht je niet aan alle eisen voor herregistratie kunnen voldoen, dan kun je in veel gevallen een herregistratie onder voorwaarden krijgen. Meestal krijg je dan een jaar de tijd om de tekorten uit de vorige periode aan te vullen. In dat geval kun je de deskundigheidsbevordering (geaccrediteerde scholing, ICT en ODA) die je na het verlopen van je registratieperiode hebt behaald alsnog indienen.  

Wél een verlaging van de herregistratie-eisen

Omdat de coronacrisis mogelijk ook tot gevolgd heeft gehad dat je minder scholingen hebt kunnen volgen of intercollegiale toetsingen hebt kunnen bijwonen, geldt er wel een verlaging van de herregistratie-eisen van 10%. Dit betekent het volgende: 

 • Werkervaring
  De omvang van de verrichte werkzaamheden bedragen per registratieperiode van vijf jaar ten minste 3.744 uur. Ten minste de helft daarvan (1.872 uur) is besteed aan beroepsactiviteiten in de individuele gezondheidszorg (patiëntgebonden werkzaamheden). Voor het overige blijven de bepalingen van de beleidsregels inzake werkervaring van toepassing. 

 • Deskundigheidsbevordering  
  De deskundigheidsbevordering bedraagt 180 uur in de vijf jaren voorafgaand aan het aflopen van de registratie, en bestaat uit deelname aan:  
  - ten minste 90 uur geaccrediteerde bij- en nascholing  
  - ten minste 30 uur intercollegiale toetsing  
  - hooguit 60 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 

Verdere informatie 

Mocht je ondanks deze maatregelen niet aan de eisen van herregistratie voldoen, dan raden wij je aan om bij je herregistratie een gemotiveerd verzoek toe te voegen. In dit gemotiveerd verzoek heb je de mogelijkheid toe te lichten waarom je niet aan de herregistratie-eisen voldoet. Dit wordt meegenomen bij de beoordeling van je portfolio. 
 
Heb je verder nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via registers@venvn.nl of via (030) 291 90 50.