Gevolgen van het coronavirus (COVID-19)

  • 16 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Door het coronavirus en de maatregelen die genomen worden moeten de medewerkers in de zorg momenteel alle zeilen bijzetten. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor geregistreerden in het Verpleegkundig Specialisten Register. Dat roept veel vragen op. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) zet de meest gestelde vragen (en antwoorden) op een rij.

Door het coronavirus gaan veel congressen, symposia en andere bijeenkomsten niet door. Hierdoor kan ik niet op tijd aan alle eisen voor herregistratie voldoen.

Wat kan ik het beste doen als ik niet op tijd aan de eisen van herregistratie kan voldoen?

De RSV begrijpt dat het coronavirus grote gevolgen heeft voor het volgen van activiteiten die je deskundigheid bevorderen. Wanneer je door het coronavirus niet tijdig kunt voldoen aan de eisen voor herregistratie, heeft dit GEEN directe gevolgen voor je herregistratie, wanneer je als volgt handelt:

1. Vraag – net als in de gewone situatie – tijdig herregistratie aan.

2. Geef hierbij aan dat je NIET aan alle eisen voldoet.

3. Dien een gemotiveerd verzoek in (een standaardoptie in je herregistratie-aanvraag) en beschrijf:

  • Waarom je niet hebt kunnen voldoen aan de herregistratie-eisen
  • Welke deskundigheidsbevordering er ontbreekt in je portfolio
  • Welk aandeel hiervan het gevolg is van de maatregelen rond het coronavirus

De RSV zal je herregistratieverzoek, samen met je motivatie, in behandeling nemen. Wanneer het tekort aan deskundigheidsbevordering niet té groot is, krijg je een nieuwe registratieperiode van vijf jaar, op voorwaarde dat je in het eerste jaar van je nieuwe periode de tekorten van de vorige periode inhaalt. Hiervoor hanteert de RSV een vaste coulancerichtlijn.

Let wel: er wordt géén aanvullende coulance gehanteerd vanwege het coronavirus. Wel zullen we de omstandigheden meenemen in onze afwegingen (redelijkheid en billijkheid).

Hoe kan ik gedurende de tijd dat de beperkende maatregelen rond het coronavirus gelden toch aan deskundigheidsbevordering doen?

  • Je kunt een deel van je deskundigheidsbevordering doen via e-learning.
  • Bijeenkomsten voor intercollegiale toetsing (ICT) kun je houden door middel van videoconferencen, chatten of inbellen.
  • Je kunt een artikel schrijven over de inhoud, de ontwikkeling of de positionering van het beroep verpleegkundig specialist.