Een betere leeromgeving begint bij het Kwaliteitskader RSV

  • 3 oktober 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Wat vind jij van de kwaliteit van de leeromgeving binnen jouw praktijkinstelling? Op de website van het VSR vind je als gemandateerd beheerder of lid van de opleidingsgroep binnen een praktijkinstelling vanaf nu handvatten om de kwaliteit van de opleiding tot verpleegkundig specialist te evalueren en te verbeteren. Je vindt het op de nieuwe themapagina Kwaliteitskader.

Het Kwaliteitskader RSV bestaat uit vijf domeinen, gebaseerd op de erkenningseisen voor praktijkinstellingen en praktijkopleiders, die elk van belang zijn voor het inrichten van een goede leeromgeving voor viossen. Op de themapagina wordt elk domein kort toegelicht, en worden tips gegeven om binnen de eigen praktijkinstelling het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van de leeromgeving. Daarnaast kun je op de pagina het zelfevaluatie-instrument, dat hoort bij het kader, downloaden. Dit instrument maakt het voor eenvoudig om de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen de eigen instelling te evalueren als onderdeel van een kwaliteitscyclus.

Naar de themapagina