Wijzigingen regels Verpleegkundig Specialisten Register

  • 22 augustus 2016
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Het nieuwe Algemeen Besluit is goedgekeurd door de Minister van VWS. Op 22 juli 2016 is dit van kracht geworden. In het Algemeen Besluit, dat is opgesteld door het College (CSV) staan de eisen voor registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. Ook bevat het besluit eisen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist. Tevens is er nieuw Besluit Buitenlands Gediplomeerden.

De wijzigingen in het Algemeen Besluit zijn niet fundamenteel van aard. Zo zijn de eisen voor registratie en herregistratie op hoofdlijnen onveranderd. De belangrijkste veranderingen:

  • De eisen ten aanzien van de erkenning van opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en praktijkopleiders zijn aangescherpt en een groot aantal opleidingseisen is geschrapt.
  • Er is een efficiencyslag gemaakt in de erkenningssystematiek van opleidingsinstellingen.
  • Het tussentijds onderzoek dat de registratiecommissie steekproefsgewijs kan uitvoeren bij praktijkinstellingen en praktijkopleiders heeft een duidelijke plaats gekregen.
  • De verpleegkundig specialist die eerder in het Verpleegkundig Specialisten Register was ingeschreven, mag haar titel blijven gebruiken onder toevoeging van ‘niet-praktiserend’.
  • Er is een nieuwe benaming voor hen die in opleiding zijn tot verpleegkundig specialist en staan ingeschreven in het opleidingsregister: verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios).


Wil je meer weten over de wijzigingen? Lees dan de toelichting die het CSV heeft geschreven.

Nieuwe beleidsregels

De nieuwe eisen in het Algemeen Besluit worden gedurende de zomerperiode vertaald naar nieuwe beleidsregels van de Registratiecommissie (RSV). Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen in opleiding tot specialist, opleidingsinstellingen, praktijkopleiders en -instellingen worden in september 2016 geïnformeerd over de veranderingen en de beleidsregels via digitale nieuwsbrieven en deze website.

Buitenslands gediplomeerden

Het nieuwe Besluit Buitenslands Gediplomeerden is uitsluitend van toepassing op verpleegkundigen die binnen de EU een diploma hebben behaald dat mogelijk vergelijkbaar is met het MANP-diploma. Ook dit besluit wordt momenteel uitgewerkt in een heldere beleidsregel die zal worden gepubliceerd op deze website.

Meer informatie

Bekijk het nieuwe Algemeen Besluit of nieuw Besluit Buitenslands Gediplomeerden.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!