Wijzigingen in het portfolio

 • 11 december 2017
 • Nieuwsbericht
 • VS Register
 • VS Register

Afgelopen jaar hebben de verpleegkundig specialisten van de Werkgroep Herregistratie een advies aan de Registratiecommissie uitgebracht met betrekking tot wijzigingen in het digitaal portfolio. Deze wijzigingen zullen op verschillende momenten in het komende jaar worden ingevoerd. Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen met de voorlopige ingangsdatum die is gepland.

Let op:Iedere wijziging gaat pas definitief in nadat hierover een nieuwsbericht op de website is gepubliceerd. Wijzigingen gelden nooit met terugwerkende kracht.

Wijzigingen met voorlopige planning (nog niet definitief):

 • Steekproef op tijdstip naar keuze.
  In de toekomst kan iedere verpleegkundig specialist één keer in haar registratieperiode verzoeken om een steekproef uit te voeren op haar portfolio, op ieder willekeurig tijdstip naar keuze. De specialist kan hierbij aangeven welke onderdelen/activiteiten van haar portfolio zij wil laten controleren door de RSV. Verwachte datum van invoering: vierde kwartaal 2018.
 • Elders geaccrediteerde bij- en nascholing.
  25% van de verplichte 100 uur bij- en nascholing kunnen straks worden ingevuld met elders geaccrediteerde scholing. Dit houdt in dat 25 uur bij- en nascholing geaccrediteerd mag zijn voor andere beroepsgroepen, zoals artsen. Verwachte datum van invoering: eerste kwartaal 2018.
 • ODA direct gevalideerd.
  De invoervelden van de overige deskundigheidsbevorderende activiteiten worden duidelijk beschreven, zodat klip en klaar is of een activiteit gerekend kan worden tot ODA. Na invoering van een activiteit verklaart de VS zelf dat de activiteit en de bewijslast voldoet aan de gestelde eisen, waarna deze meteen is gevalideerd en meetelt voor herregistratie. De RSV zal ODA-activiteiten vanaf dat moment niet meer achteraf controleren bij de herregistratie. Wel wordt ‘beroepsgroepbreed’ gemonitord of de wijziging niet leidt tot misbruik. Verwachte datum van invoering: 1 januari 2018.
 • Opvoeren van bewijslast bij het besluit ‘herregistratie onder voorwaarden’.
  Wie wordt geherregistreerd onder voorwaarden, kan in de toekomst via een digitaal portaal aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan. Nu moet de bewijslast nog per e-mail worden toegestuurd aan de RSV. Verwachte datum van invoering: vierde kwartaal 2018.
 • Overige relevante activiteiten in het portfolio.
  Sommige activiteiten zijn voor jouw beroep heel waardevol, maar tellen niet mee voor je herregistratie. Voor deze activiteiten is een apart onderdeel in het digitaal portfolio ingericht. In dit onderdeel, dat ‘Mijn documenten’ heet, kun je alle ervaringen en activiteiten opslaan die jij relevant vindt voor jouw beroepsontwikkeling. Deze documenten zijn bij herregistratie niet in te zien door de Registratiecommissie. Deze wijziging is onlangs ingevoerd. Hier is een apart nieuwsbericht aan gewijd.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.