Werkgroep intercollegiale toetsing van start

  • 15 oktober 2018
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

In oktober 2018 gaat de werkgroep intercollegiale toetsing (ICT) van start. Deze werkgroep, die volledig bestaat uit verpleegkundig specialisten, adviseert de RSV over de nieuwe aanpak voor intercollegiale toetsing.

Die houdt in dat er gewerkt wordt met moderatoren (bevoegde verpleegkundig specialisten) die de kwaliteit van de intercollegiale toetsing bewaken.

Hierdoor zal de controle van ICT-verslagen achteraf (als onderdeel van de herregistratieprocedure) niet meer nodig zijn. Een eerdere werkgroep concludeerde dat een systematiek met moderatoren veel klachten kan wegnemen die momenteel worden ervaren door verpleegkundig specialisten.

Het advies van de nieuwe werkgroep moet resulteren in een systematiek die voldoet aan de volgende criteria:

  • De kwaliteit van intercollegiale toetsing wordt verhoogd.
  • De onzekerheid bij VS-en neemt af (zodra een activiteit in het portfolio staat, is duidelijk dat deze meetelt voor herregistratie).
  • Het is eenvoudig en levert minder administratie op.
  • Het is kosteneffectief (zodat invoering niet leidt tot een verhoging van de kosten voor (her)registratie).
  • Het is organisatorisch haalbaar.

Oplevering van het advies van de werkgroep staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Vervolgens toetst de RSV of het past binnen bovenstaande criteria. Daarna neemt de RSV een besluit over de invoering van de systematiek.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.