Weergave in het BIG-register aangepast

  • 15 april 2022
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Op verzoek van de RSV heeft het BIG-register de vermelding van verpleegkundig specialisten verbeterd. Vanaf nu toont het BIG-register de beroepstitel ‘verpleegkundige’, én geeft ze bij het specialisme aan dat iemand als verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg of Geestelijke Gezondheidszorg staat geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Onduidelijkheid
Voorheen vonden veel verpleegkundig specialisten de vermelding in het BIG-register onduidelijk, omdat er bij het specialisme slechts de naam van het specialisme werd vermeld, en niet dat de persoon in kwestie ook verpleegkundig specialist was. Zoals in een eerder nieuwsbericht aangegeven heeft de RSV de signalen die zij hierover vanuit de beroepsgroep ontving doorgezet aan het CIBG, de beheerder van het BIG-register.

Huidige weergave
De weergave in het BIG-register is aangepast door nu ook de beroepstitel (in afgekorte versie) te vermelden. 

Daarnaast staat er een toelichting op wat een registratie in het BIG-register betekent, met een link naar een webpagina met meer informatie. Hierdoor is het voor patiënten en cliënten die een verpleegkundig specialist opzoeken in het BIG-register duidelijker wat dit beroep inhoudt.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!