Vraag van de maand: Wat vraag ik aan de RSV?

  • 15 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In de maandelijks rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag die van belang is voor de hele beroepsgroep centraal. Deze maand gaat het over met welke vragen je terecht kunt bij de RSV.

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) beantwoordt veel vragen van verpleegkundig specialisten. Maar niet alle vragen die binnenkomen, beantwoordt de RSV zelf. Sommige vragen sturen we door naar de afdeling van de verpleegkundig specialisten binnen V&VN (V&VN VS). In deze Vraag van de maand krijg je zicht op het soort vragen dat de RSV kan beantwoorden en welke vragen de RSV doorstuurt.  

Alle vragen rond opleiding, registratie en herregistratie
De RSV is een wettelijk orgaan dat ervoor zorgt dat het Verpleegkundig Specialisten Register op een goede manier is georganiseerd. Het is vooral een uitvoeringsorganisatie met ‘publieke taken’, die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten en de veiligheid van de patiëntenzorg. De RSV doet dit door toezicht te houden op de eisen rond de opleiding en de registratie van verpleegkundig specialisten.

Bij de RSV kun je dan ook terecht met al je vragen rond de erkenning van de opleidingen, de registratie en de herregistratie van verpleegkundig specialisten. Ook de vragen die hiervan zijn afgeleid kun je stellen aan de RSV. Bijvoorbeeld over je inschrijving in het opleidingsregister, of over het bijhouden van je portfolio in het kader van je herregistratie.


Alle vragen rond wetgeving
De RSV weet ook veel over de wettelijke positie van het beroep. Vragen over (eind)verantwoordelijkheid, zelfstandige bevoegdheid en voorbehouden handelingen kun je altijd aan haar stellen.


Vragen rond belangenbehartiging, positionering en netwerken door afdeling V&VN VS
De RSV behartigt niet de belangen van de beroepsgroep of van individuele beroepsbeoefenaren. Dat doet de afdeling van de verpleegkundig specialisten, V&VN VS. De afdeling probeert ervoor te zorgen dat verpleegkundig specialisten in alle sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg een stevige positie hebben en dat het beroep op een goede manier wordt uitgeoefend.

Ook organiseert de afdeling veel netwerken van verpleegkundig specialisten in de verschillende zorgsectoren. Daar wisselen verpleegkundig specialisten hun ervaringen uit en leren zij van elkaar hoe zij de belangen van de beroepsbeoefenaren nog beter kunnen behartigen. Vragen over belangenbehartiging, positionering en netwerken die de RSV ontvangt, sturen we daarom ook door naar de afdeling V&VN VS.

Kortom:
heb je vragen over opleiding, registratie, herregistratie of wetgeving? Stuur je vraag naar registers@venvn.nl.
Heb je vragen rondom belangenbehartiging, de positie van het beroep in de zorg of over netwerken en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen? Stuur je vraag naar info@venvnvs.nl.