VWS stemt in met nieuwe tarieven RSV

  • 23 mei 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Op 11 mei jl. heeft de staatssecretaris van VWS formeel ingestemd met de nieuwe RSV-tarieven die in zullen gaan per 1-1-2018. Van het besluit van VWS is melding gemaakt in de Staatscourant van 19 mei 2017. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen na een uitvoerige consultatieronde onder verpleegkundig specialisten, opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en brancheorganisaties.

Tarieven registratie en herregistratie

De tarieven voor registratie en herregistratie worden, voor het eerst sinds 2009, verhoogd; van €150 naar €200 (excl. btw). De tariefsverhoging is noodzakelijk, omdat de kosten die door de RSV worden gemaakt voor (her)registratie, veel hoger uitvallen dan de opbrengsten.

Tarieven erkenning 

De tarieven voor erkenning van de opleidingsinstelling worden vereenvoudigd. Zo worden er niet langer afzonderlijke tarieven geheven per specialisme, maar is er één tarief voor erkenning in één specialisme en één tarief voor erkenning in meerdere specialismen. Daarnaast komt het tarief voor erkenning van de hoofdopleider te vervallen.

Het tarief ‘praktijkopleidingsplaats’ (omvat erkenning praktijkinstelling, erkenning van de praktijkopleider en inschrijving in het opleidingsregister voor de vios) blijft ongewijzigd.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Nieuwe Tarieven
Ontwikkeling van de RSV-tarieven (excl. btw). In de laatste kolom staan de nieuwe tarieven vanaf 2018.