VS op de kaart gezet tijdens ICN NP/APN Congres in Rotterdam

  • 11 september 2018
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register
CSV Voorzitter Gita Galle
CSV-voorzitter Gita Gallé tijdens het congres te Rotterdam

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) kijken met plezier terug op het 10e ICN NP/APN congres dat vorige week heeft plaatsgevonden.

Felicitaties voor de Nederlandse organisatoren en de beroepsgroep; de verpleegkundig specialist heeft zich op de kaart gezet. Uit de vele internationale contacten die tijdens het congres zijn gelegd, blijkt dat de wettelijke verankering van het beroep en de systematiek van het register een zeer stevige basis heeft, in vergelijking met de meeste andere landen in de wereld.

Presentaties door CSV en RSV

De RSV heeft op maandag 27 augustus een poster gepresenteerd, waarop wordt uitgelegd hoe verpleegkundig specialisten de kwaliteit van de opleiding en het beroep waarborgen door middel van o.a. erkenning van (praktijk-)opleidingsinstellingen, visitatie en de herregistratieprocedure. Gedurende de dag heeft de secretaris van de RSV de poster aan diverse (internationale) congresdeelnemers toegelicht. Toehoorders gaven te kennen onder de indruk te zijn van de wijze waarop de kwaliteitsbewaking is georganiseerd door verpleegkundig specialisten. Ook de presentatie die de RSV op dinsdag heeft gegeven, over de wettelijke verankering van het beroep en de totstandkoming en werking van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR), werd zeer goed ontvangen. Aanwezigen waren verbaasd over de zeer korte tijd die heeft gezeten tussen de introductie van de nurse practitioner in de Nederlandse gezondheidszorg (rond 2000) en de formalisering van het beroep van de verpleegkundig specialist met de inwerkingtreding van het VSR (2009). Men was zeer geïnteresseerd in de factoren die hebben bijgedragen tot deze snelle ontwikkeling.

Op dinsdag heeft ook het CSV een presentatie gegeven. Hierbij stonden ontwikkelingen in het Nederlandse zorglandschap en het vraagstuk rondom de indeling van de specialismen, centraal. Uit de gesprekken n.a.v. de presentatie maakt het CSV op dat andere landen met soortgelijke ontwikkelingen te maken hebben en men ook daar niet altijd tevreden is over de (toekomstbestendigheid van de) eigen indeling van het beroep van NP/APN. Toehoorders reageerden dan ook met interesse op de uitleg van de keuze van het CSV voor de nieuwe indeling in twee specialismen; algemene gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.