VS-en denken mee bij ontwikkeling nieuwe herregistratiemethode

 • 1 juli 2024
 • Nieuwsbericht
 • VS Register

Tussen 7 en 20 juni kwamen in vier bijeenkomsten ruim 100 verpleegkundig specialisten bij elkaar om te praten over de toekomstige methode voor herregistratie van verpleegkundig specialisten. Dat gebeurde in Utrecht (online), Haarlem (Spaarne Gasthuis), Zwolle (Isala) en Venlo (VieCuri). Deelnemende VS-en kregen uitleg over het ontwerp van de nieuwe methode en hoe die verschilt met de huidige. Deelnemers gingen aan de hand van eigen vragen in gesprek en gaven zo belangrijke input voor de doorontwikkeling van de methode naar een definitief ontwerp.

Bijeenkomsten VS-en over Bidt

De bijeenkomsten werden geleid door een onafhankelijke gespreksleider. Het projectteam dat de methode in opdracht van het CSV en de RSV ontwikkelde, gaf uitleg over de methode en de achterliggende gedachte. Tijdens drie van de vier bijeenkomsten vertelde een verpleegkundig specialist die vorig jaar deelnam aan de pilot waarin de methode is getest in de praktijk, over zijn of haar ervaring.

De nieuwe herregistratiemethode  heeft als doel verpleegkundig specialisten meer ruimte te geven om zelf invulling te geven aan het onderhouden en ontwikkelen van de bekwaamheid. De inrichting ervan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar intrinsieke motivatie en naar hoe professionals leren en zich ontwikkelen. Het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist heeft een centrale rol in de nieuwe methode.

Dialoog

Veel van de aanwezigen namen deel aan de sessie om zich te laten informeren. Sommigen hadden zich al verdiept in de nieuwe methode en zochten antwoorden op vragen. In de dialoog kwamen diverse zaken naar boven, die gezamenlijk besproken zijn. Belangrijke vragen die gesteld zijn:

 • “Gaat het mij niet extra tijd kosten als ik ook hier regie in moet nemen?”
 • “Sommige collega’s moeten strijden voor een scholingsbudget. Als geaccrediteerde scholing niet meer verplicht is, welke stok hebben zij dan achter de deur in gesprek met hun werkgever?”
 • “Hoe wordt de kwaliteit van het beroep gewaarborgd zonder verplichte geaccrediteerde scholing?”
 • “Lopen we hiermee niet te veel uit de pas met medisch specialisten en physician assistants, waardoor we onszelf moeten verdedigen?”
 • “Hoe zorgen we ervoor dat beroepsgenoten geen misbruik maken van de vrijheid in de nieuwe methode?”
 • “Hoe gaan we in deze methode om met een naderend pensioen en met twee expertisegebieden?”
 • “Kun je ook tijdens je registratieperiode overstappen van de oude naar de nieuwe methode als je dat wilt?"

In de aankomende maanden gaan we deze vragen goed onderzoeken en bekijken of en waar dit vraagt om aanpassingen in het ontwerp van de nieuwe methode. We vinden het ontzettende belangrijk dat we de inbreng van de aanwezige verpleegkundig specialisten meenemen in de verdere uitwerking van de nieuwe herregistratiemethode en de gesprekken daarover in het College, de Registratiecommissie en met de besturen van V&VN VS en V&VN.

 

Dit spreekt aan

In Haarlem, Zwolle en Venlo is aan het einde van de bijeenkomst ook gevraagd wat de deelnemers – nu ze weten hoe de methode in elkaar steekt – erin aanspreekt. Enkele antwoorden die zij gaven:

 • “Ik denk dat ik veel bewustere keuzes zal maken bij het onderhouden van mijn bekwaamheid.”
 • “Hoe meer vertrouwen je geeft, hoe meer mensen zelf in the lead zullen gaan.”
 • “Ik denk dat het leuker en makkelijker wordt.”
 • “Ik kan meer invloed hiermee krijgen in de vakgroep.”
 • “Je krijgt vrijheid om invulling te geven aan je eigen leerproces.”
 • “De nieuwe methode sluit goed aan bij passende zorg.”
 • “Je eigen verantwoordelijkheid staat centraal.”


Ook meepraten? Meld je aan voor de workshop op het V&VN VS congres

Kon je niet bij een van de vier bijeenkomsten zijn, maar wil je alsnog meepraten en informatie krijgen over de methode? Dat kan tijdens de tweede dag op het jaarcongres van V&VN VS op 11 oktober, sessie 4.02.
Bekijk het programma en meld je aan.

 • Registers
 • Verpleegkundig Specialisten Register

Themapagina nieuwe herregistratiemethode

Zelf invulling geven aan wat jij nodig hebt om bekwaam te blijven als verpleegkundig specialist, dat is de kern van de nieuwe herregistratiemethode die ontworpen is binnen het traject Bekwaamheid in de Toekomst. Op deze themapagina vind je alle informatie over de nieuwe herregistratiemethode, van ontwerp, de pilot en voorbeelddocumenten tot het antwoord op veelgestelde vragen.