Vrijstellingsperiode en coulanceregeling in voorbereiding

  • 6 april 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Vorige week is de aanvraagtermijn voor herregistratie verruimd tot 1 september 2020. Ook zullen er tot 1 september 2020 geen registraties worden doorgehaald in het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR). In aanvulling daarop wordt nu een algemene coulanceregeling voorbereid. Met deze coulanceregeling wordt beoogd om verpleegkundig specialisten geheel vrij te stellen van eisen en verplichtingen rond herregistratie voor de duur van een bepaalde periode.

De gedachtegang hierachter is dat het in deze periode niet (tot zeer beperkt) mogelijk zal zijn om aan deskundigheidsbevordering te doen. Momenteel wordt gedacht aan een vrijstellingsperiode van een half jaar (van maart tot september 2020).
 
De duur van de vrijstellingsperiode is nog niet definitief. Deze wordt afgestemd met VWS en de andere specialistenregisters in de Nederlandse gezondheidszorg. Over de inhoud van de coulanceregeling wordt momenteel advies gevraagd aan een groep verpleegkundig specialisten. Een definitief besluit wordt genomen door de verpleegkundig specialisten binnen de RSV.
 
Zodra de duur van de vrijstellingsperiode en de inhoud van de coulanceregeling bekend zijn, worden de verpleegkundig hierover geïnformeerd via de website en de digitale nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register.