Vraag van de maand: Vooraf verantwoording afleggen voor voorbehouden handelingen?

  • 30 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In de maandelijks rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag centraal die van belang is voor de hele beroepsgroep. Deze maand gaat het over vooraf verantwoording afleggen over handelingen die je als verpleegkundig specialist doet. 

Moet ik vooraf aan mijn werkgever verantwoorden welke voorbehouden handelingen ik doe?

Sommige werkgevers willen met hun verpleegkundig specialisten afspraken maken over de voorbehouden handelingen die zij doen. Bijvoorbeeld over welke geneesmiddelen zij voorschrijven. Ze willen dit dan vastleggen in b.v. een formulier dat je ondertekent. Moet je daarin meegaan als verpleegkundig specialist? Het korte antwoord daarop is: Nee, het vooraf inperken van de handelingen van een verpleegkundig specialist staat haaks op zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist. We lichten het antwoord graag verder toe.

Tijdelijk besluit

Het gebruiken van formulieren om vast te leggen welke handelingen een verpleegkundig specialist uitvoert en welke geneesmiddelen zij voorschrijft, stamt nog uit de periode tussen 2012 en 2018 toen er gewerkt werd met een 'Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten'. Het beroep was nog jong en gaf verpleegkundig specialisten een tijdelijke bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen. In 2017 werd dit besluit geëvalueerd en in 2018 omgezet naar een regeling die de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist definitief wettelijk vastgelegd: 'Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialist'.

Zelfstandige bevoegdheid

De aard van de zelfstandige bevoegdheid is dat een beroepsbeoefenaar zonder toezicht of tussenkomst van derden voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Het is aan de verpleegkundig specialist om zelf te bepalen (en indien nodig te verantwoorden voor een tuchtcollege of naar de inspectie) dat zij de voorbehouden handelingen (waaronder het voorschrijven van medicatie) op een bekwame wijze uitvoert, binnen de kaders en voorwaarden die de wetgever hieraan stelt. Het gebruik van lijstjes die het handelen van de verpleegkundig specialist vooraf inperken, staat daarmee haaks op de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist.  
 
Lees voor meer informatie het artikel: De wettelijke context van de voorbehouden handelingen.