Vraag van de maand: voldoe ik aan de herregistratie-eisen?

  • 4 juni 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In de maandelijks rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag die van belang is voor de hele beroepsgroep centraal. Deze maand een vraag over het aanvragen van herregistratie en het voldoen aan de herregistratie-eisen.

"Ik wil herregistratie aanvragen, maar zie dat in mijn portfolio nog niet alle voortgangsbolletjes op groen staan. Voldoe ik wel aan de eisen?"

In verband met de coronacrisis zijn de eisen voor herregistratie tijdelijk verlaagd. Momenteel zijn de eisen voor herregistratie:

160 uur deskundigheidsbevordering in totaal, waarvan

  • minstens 85 uur geaccrediteerde bij- en nascholing;
  • minstens 25 uur intercollegiale toetsing (ICT);
  • de overige 50 uur mogen worden gevuld met overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA), en/of met meer scholing en/of ICT.

De voortgangsbolletjes in je portfolio zijn nog gebaseerd op de reguliere eisen voor herregistratie, daarom kan het zijn dat als de bolletjes op ‘rood’ staan, je wel al voldoet aan de eisen.   
Controleer daarom voordat je het portfolio indient op de volgende punten: 

  • Heb ik een werkervaringsverklaring geüpload? Het bolletje komt op groen te staan zodra er een bestand is geüpload. Kijk als je meerdere werkgevers hebt (gehad) goed na of er voor iedere werkgever een werkervaringsverklaring is opgevoerd en of je dit in het juiste format hebt gedaan.
  • Heb ik minstens 85 uur bij- en nascholing in mijn portfolio staan?
  • Heb ik minstens 25 uur ICT opgevoerd?
  • Heb ik in totaal minstens 160 uur aan deskundigheidsbevordering opgevoerd?

Herregistratie en/of steekproef aanvragen
Dien je herregistratie-aanvraag in vóórdat je registratieperiode verloopt. Als je aanvraag is ingediend, dan zullen de activiteiten in je portfolio inhoudelijk worden beoordeeld door de Registratiecommissie. Zodra de beoordeling is afgerond, ontvang je hierover binnen een vastgestelde termijn bericht.

Ook kan je, voordat je herregistratie aanvraagt, via ‘Mijn V&VN’ een steekproef aanvragen. Dan controleert de Registratiecommissie steekproefsgewijs enkele activiteiten uit je portfolio.

Meer informatie over bijvoorbeeld het aanvragen van een steekproef vind je hier. Ook vind je op de website alle informatie rondom de eisen voor herregistratie.