Vraag van de maand: Hoe vraag ik registratie aan?

  • 10 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In de maandelijks rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag die van belang is voor de hele beroepsgroep centraal. Deze maand gaat het over het aanvragen van registratie na het afronden van je opleiding.

Ik heb de MANP-opleiding afgerond en wil registratie aanvragen, hoe doe ik dit?

Nadat je je MANP-opleiding hebt afgerond en jij je getuigschrift hebt ontvangen, kun je een verzoek tot wettelijke registratie indienen voor het Verpleegkundig Specialisten Register. 

Je registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register geeft jou de bevoegdheid om de wettelijk erkende titel te voeren en de voorbehouden handelingen te verrichten die de wetgever aan het specialisme heeft verbonden.

Getuigschrift of uittreksel van het DUO-diplomaregister

Bij het aanvragen van registratie is het belangrijk dat je het getuigschrift of een uittreksel uit het diplomaregister van DUO toevoegt. Als je het getuigschrift nog niet hebt ontvangen is het vaak wel al mogelijk bij DUO een uittreksel op te vragen. Dit uittreksel kun je uploaden in je registratie-aanvraag.

Eindverklaring

Wanneer op het getuigschrift of uittreksel geen specialisme wordt vermeld waarin je bent opgeleid, is het nodig dat je een eindverklaring toevoegt aan je aanvraag tot registratie. Op deze eindverklaring kruis je aan in welk specialisme je je wilt laten registreren en je laat de hoofdopleider van de hogeschool deze verklaring ondertekenen. Download de eindverklaring.

Verwerking aanvraag

Zodra je aanvraag is ingediend ontvang je binnen twee weken een bevestiging en factuur en zal je aanvraag worden beoordeeld. Zo wordt er gecontroleerd of:

  • je gedurende je gehele opleiding in het opleidingsregister hebt gestaan;
  • je getuigschrift of uittreksel uit het diplomaregister geldig is;
  • en of een eventueel aangeleverde eindverklaring volledig en correct is ingevuld.

Als dit allemaal akkoord is, kan je registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register worden afgerond. Hiervan ontvang je een bevestiging per mail. Daarnaast ontvang je per post een officieel certificaat van je registratie en de brochure ‘Werken als verpleegkundig specialist’. De Registratiecommissie Specialisme Verpleegkunde (RSV) geeft je registratie door aan het BIG-register, dat hiervan een publieke aantekening maakt bij je registratiegegevens in het BIG-register.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van registratie vind je bij Registratie algemeen. Hier vind je naast praktische informatie over het aanvragen van registratie, het digitaal portfolio en een leuk filmpje over ‘registeren en blijven leren’ ook de beleidsregel ‘Registratie algemeen’