Aan welke eisen moet ik voldoen bij herregistratie?

  • 30 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In de maandelijks rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag centraal die van belang is voor de hele beroepsgroep. Deze maand gaat het over herregistratie. 

Aan welke (verlaagde) herregistratie-eisen moet ik op dit moment voldoen om me te kunnen herregistreren?

Om je te kunnen herregistreren moet je globaal aan twee eisen voldoen:

-       De werkervaringseis
-       De deskundigheidsbevorderingseis

Als je de komende periode moet herregistreren, dan is de corona-coulanceregeling van toepassing. Deze houdt in dat alle registratieperioden die vóór 01-01-2026 aflopen worden beoordeeld aan de hand van een aangepaste norm: een verlichting van de werkervaringseis van 10% en een verlichting van 20% op de deskundigheidsbevorderingseis:

De tijdelijke norm voor de werkervaringseis
Je hebt gedurende 5 jaar minimaal 3.744 uur gewerkt als verpleegkundig specialist binnen jouw specialisme. Van die 3.744 uur moet je ten minste de helft (1.872 uur) in de directe patiëntenzorg hebben gewerkt. Dit alles leg je vast in een werkervaringsverklaring die je opvoert in je portfolio.

De tijdelijke norm voor de deskundigheidsbevorderingseis
Deze norm bestaat uit een aantal onderdelen. Na 5 jaar heb je minimaal 160 uur aan deskundigheidsbevordering gedaan (TOTAAL).

Deze 160 uur bestaat uit:

  • Minimaal 85 uur bij- en nascholing
  • Minimaal 25 uur intercollegiale toetsing
  • Hooguit 50 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA)

De tijdelijke ontheffing en de verlaging van de herregistratie-eisen zijn vastgelegd in het Gedoogbeleid - Bijzonder Besluit COVID-19.

Let op
Deze aangepaste eisen zijn dus niet van toepassing op registratieperiodes die na 01-01-2026 aflopen. Voor alle verpleegkundig specialisten die zich na 01-01-2026 herregistreren zijn de standaard herregistratie-eisen van toepassing.