Vooruitblik op activiteiten RSV in 2016

  • 7 januari 2016
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (Registratiecommissie of RSV) heeft voor 2016 een aantal speerpunten benoemd. Zo worden de herregistratieprocedures verbeterd op basis van adviezen van de klankbordgroep van beroepsbeoefenaren, en wordt de portfoliosystematiek zodanig aangepast dat de tijdrovende controles verleden tijd zijn.

Herregistratieprocedure

In 2015 is een start gemaakt met de evaluatie van de bestaande herregistratieprocessen. Een Klankbordgroep van verpleegkundig specialisten heeft veel verbeteradviezen gedaan, die deels reeds in 2015 zijn vertaald naar beleidsaanpassingen. De verbeterpunten die een fundamentele wijziging met zich meebrengen worden in 2016 uitgewerkt. Het gaat hierbij onder meer om regels rond intercollegiale toetsing (ICT) en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).

Portfoliosystematiek

De huidige systematiek van het digitale portfolio kent een aantal onderdelen dat uitvoerige controle vergt bij de herregistratie. Deze controle is niet alleen tijdrovend, maar brengt ook veel onzekerheid met zich mee voor verpleegkundig specialisten. Daarom wil de RSV in 2016 de mogelijkheden onderzoeken om de gevolgde uren voor intercollegiale toetsing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten gevalideerd in de portfolio's op te slaan, waardoor controle achteraf niet langer nodig is.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!