Vermelding specialisme in BIG-register: hoe zit het?

  • 28 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

De Registratiecommissie ontvangt de laatste tijd veel signalen over de vermelding van het verpleegkundig specialisme in het BIG-register. Hierin sta je vermeld als verpleegkundige, het specialisme wordt apart aangegeven. Veel verpleegkundig specialisten vragen zich af waarom er enkel ‘specialisme’ staat, omdat dit verward kan worden met de ‘gespecialiseerd’ verpleegkundige. Ook zijn sommigen in de veronderstelling dat de weergave van de vermelding is aangepast na de invoering van het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg. We lichten graag toe hoe het zit.


Om met het laatste te beginnen: de weergave van de vermelding gebeurt al jaren op dezelfde manier en die is voor alle beroepen die in het BIG-register staan hetzelfde. Steeds wordt het ‘basisberoep’ vermeld, bijvoorbeeld ‘arts’ of ‘verpleegkundige’. En daaronder het specialisme.

Bij verpleegkundig specialisten is het basisberoep dus ‘verpleegkundige’, het specialisme ‘Algemene gezondheidszorg’, ‘Geestelijke gezondheidszorg’, ‘Chronische zorg bij somatische aandoeningen’ of ‘Preventieve zorg bij somatische aandoeningen’ (deze laatste twee tot 1 januari 2023).

De titel ‘Verpleegkundig specialist’ wordt niet vermeld in het BIG-register. Dat gebeurt ook niet bij andere beroepen, zoals geneeskundig specialist ouderenzorg, of cardioloog. Wel kan de Registratiecommissie zich voorstellen dat dit wenselijk is, omdat het leidt tot verduidelijking. Dat is ook de reden dat de Registratiecommissie de ontvangen signalen heeft doorgezet naar het CIBG (de beheerder van het BIG-register) met de vraag of wellicht ook de titel ‘verpleegkundig specialist’ kan worden vermeld. Het CIBG heeft aangegeven de mogelijkheden hiervoor nader te onderzoeken.