Verdere verlichting herregistratie-eisen wegens corona nu definitief

  • 6 augustus 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • Verpleegkundig Specialisten

Op 28 december 2020 informeerde de Registratiecommissie je over het voorgenomen besluit van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) om de herregistratie-eisen voor verpleegkundig specialisten verder te verlichten. Inmiddels heeft de minister haar instemming verleend aan dit besluit. Dit betekent dat de deskundigheidsbevorderingseis met 20% wordt verlicht, terwijl de verlichting van de werkervaringseis blijft staan op 10%. 

Nieuw coronabesluit

Door het nieuwe coronabesluit komt de totale eis voor deskundigheidsbevordering uit op 160 uur. Vóór de uitbraak van het coronavirus was dit 200 uur. 

De 160 uur deskundigheidsbevordering moet bestaan uit:
  • Ten minste 85 uur geaccrediteerde bij- en nascholing;
  • Ten minste 25 uur intercollegiale toetsing;
  • Hooguit 50 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (niet verplicht).

De werkervaringseis blijft ten opzichte van de eerdere coulanceregeling gelijk. Dit komt neer op een verlichting van 10% op de oorspronkelijke werkervaringseis.

Dit betekent dat een verpleegkundig specialist:
  • In totaal 3.744 uur dient te hebben gewerkt als verpleegkundig specialist;
  • Waarvan ten minste 1.872 uur in de directe patiëntenzorg.

Geldigheid

Het nieuwe besluit is al toegepast op alle herregistraties die na 1 januari 2021 aflopen. Het besluit is van toepassing op alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. 

LET OP

Alle verpleegkundig specialisten van wie de registratieperiode is ingegaan NA 1 januari 2021, moeten voldoen aan de reguliere eisen voor herregistratie. Op hen is de corona-coulance NIET (of niet langer) van toepassing.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)