Verbeteringen herregistratie

  • 3 april 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

In april is een Klankbordgroep Herregistratie gestart. De klantbordgroep zal de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) adviseren over verbeteringen van het herregistratieproces. Mocht jij als verpleegkundig specialist concrete verbetersuggesties hebben die je aan de Klankbordgroep wilt doorgeven, mail die dan voor 1 juni.

Je kunt de mail sturen naar registers@venvn.nl. Vermeld als onderwerp: Klankbordgroep herregistratie VS.
In de klankbordgroep hebben 5 verpleegkundig specialisten zitting.

Alle suggesties zijn zeer welkom!

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.