Uitbreiding opleidingsregister

  • 22 februari 2016
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) haar opleidingsregister uitgebreid met een extra functionaliteit. Met behulp van deze uitbreiding zal de RSV vanaf 2017 opleidingsgegevens aanleveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa zal deze gegevens gebruiken voor de verstrekking van subsidies aan de praktijkinstellingen (werkgevers) van verpleegkundig specialisten in opleiding (VSio). De uitbreiding betreft uitsluitend gegevens over de opleidingsplaatsen van de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ.

Anoniem

De gegevens die de RSV jaarlijks aanlevert aan de NZa zijn geanonimiseerd. Zij bevatten geen NAW-gegevens van verpleegkundig specialisten in opleiding en zijn niet herleidbaar naar individuele personen.

Persoonlijk geïnformeerd

Dit bericht is uitsluitend van toepassing op de VSio's die de 3-jarige MANP-opleiding volgen tot VZ-GGZ. Deze opleiding kent een andere subsidieregeling dan de 2-jarige MANP-opleidingen. Alle VSio's van de 3-jarige GGZ-opleiding worden persoonlijk door de RSV geïnformeerd per e-mail.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!