Tussentijds onderzoek praktijkinstellingen

  • 17 januari 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)  jaren geleden een Visitatiecommissie aangesteld, bestaande uit verpleegkundig specialisten met ervaring in opleiden. De Visitatiecommissie van de RSV toetst de kwaliteit van het praktijkonderwijs.

Tot op heden deed ze dit uitsluitend door het visiteren van praktijkinstellingen. Dit is een effectieve, maar ook arbeidsintensieve methode gebleken. Het aantal praktijkinstellingen dat op deze wijze getoetst kan worden, is beperkt. Naast de praktijkvisitaties, zal de Visitatiecommissie daarom vanaf dit jaar ook enquêtes inzetten om op grotere schaal een indruk te krijgen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs.

Praktijkleerklimaat

De enquêtes worden verzonden aan de verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) en soms ook aan andere personen binnen de praktijkinstelling, zoals de praktijkopleider. De enquête bestaat onder andere uit een instrument dat een indruk geeft van de kwaliteit van het praktijkleerklimaat. Zo wordt bijvoorbeeld aan vios gevraagd hoe zij de begeleiding ervaren en of zij voldoende tijd krijgen om te leren en zich te ontwikkelen in de praktijk. Aan de hand van de uitkomsten van de enquêtes besluit de Visitatiecommissie tevens of aanvullend onderzoek – al dan niet in de vorm van een praktijkvisitatie – gewenst is.

De beleidsregel Tussentijds onderzoek praktijkinstelling 7 december 2016 door de RSV vastgesteld. Hierin is de volledige procedure opgenomen. Ook zijn de verschillende vervolgstappen die worden genomen afhankelijk van de diverse mogelijke uitkomsten van de enquête opgenomen. De eerste vragenlijsten worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 verstuurd.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.