Toevoegen van relevante activiteiten aan het portfolio

  • 11 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Vanaf nu kan een VS in haar digitaal portfolio ook activiteiten toevoegen die niet meetellen voor haar registratie, maar die zij wél belangrijk vindt voor haar beroepsinhoudelijke ontwikkeling. Dergelijke activiteiten kunnen worden toegevoegd in het nieuwe portfoliodeel dat ‘Mijn documenten’ heet.
‘Mijn documenten’ is ontwikkeld op advies van de Werkgroep Herregistratie.

Het onderdeel ‘Mijn documenten’ is toegankelijk via het digitaal portfolio. Wanneer je je portfolio opent, kun je linksboven op ‘Mijn registers’ klikken. Vervolgens zie je onder je Verpleegkundig Specialisten Register het onderdeel ‘Mijn documenten’ staan. Wanneer je hier op klikt kun je documenten en/of notities toevoegen.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.