Toekomst specialismen verpleegkunde

  • 6 oktober 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register
20151006 Toekomst Specialismen Verpleegkunde

De huidige indeling van de verpleegkundig specialismen en de bijbehorende titels moeten worden herzien. Dit is de conclusie van het College Specialismen Verpleegkunde, dat het afgelopen jaar de indeling en titels heeft geëvalueerd. Uit de evaluatie is geen duidelijke voorkeur voor een goed alternatief naar voren gekomen, daarom wordt er in 2016 een externe commissie in het leven geroepen die het college gaat adviseren.

Deze externe commissie moet in 2016 via een zorgvuldig traject een nieuwe toekomstbestendige indeling ontwikkelen die aansluit bij het werkveld van de verpleegkundig specialist en de ontwikkelingen binnen de zorg. De nieuwe indeling dient, meer dan in de huidige situatie, leidend te zijn voor de opleiding, (her)registratie en erkenning.
Hans Meij, voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde: "Op basis van deze evaluatie is de indruk ontstaan dat het beroep van de verpleegkundig specialist en de specialismen bij de Nederlandse burger geen grote bekendheid genieten. Het college vindt het van groot belang dat na de herziening van de indeling, alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen bij het bekendheid geven aan de verpleegkundig specialismen en hun rol binnen de gezondheidszorg."

Onduidelijk

De huidige indeling bestaat uit vijf specialismen: intensieve zorg, chronische zorg, acute zorg en preventieve zorg (alle bij somatische aandoeningen) en geestelijke gezondheidszorg. Uit de evaluatie blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de huidige indeling en er is weinig draagvlak voor. Hetzelfde geldt voor de officiële titels. Het niet communicatieve karakter van de huidige titels is een belangrijk knelpunt. Deze worden niet of nauwelijks gebruikt en dragen niet bij aan de bekendheid van de beroepsgroep bij patiënten en andere beroepsbeoefenaren. Met name binnen de algemene ziekenhuizen hebben de huidige indeling en titels weinig toegevoegde waarde. Binnen de geestelijke gezondheidszorg is er wel draagvlak.

Evaluatie

Voor de evaluatie is informatie verzameld door middel van invitational conferences, een
achterbanraadpleging, een advies van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde en een digitale meningspeiling onder de beroepsgroep en het werkveld.
In totaal hebben zo'n 500 verpleegkundig specialisten (deels in opleiding), 120 vertegenwoordigers van het werkveld van verpleegkundig specialisten, vertegenwoordigers van de opleiding tot verpleegkundig specialist en andere omgevingspartijen, zoals een patiëntenorganisatie, een bijdrage geleverd. De deelname vanuit de verpleegkundig specialismen (en in opleiding) was ongeveer evenredig aan de verdeling van de specialismen in de totale beroepsgroep.

Meer informatie

Bekijk het rapport Eindrapportage evaluatie verpleegkundig specialismen.
Meer informatie over de inhoud en opzet van het vervolgproject in 2016 volgt later dit jaar.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.