Tarieven wijzigen in 2018

  • 24 januari 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Er is een verzoek ingediend bij de Minister van VWS voor vaststelling van nieuwe RSV-tarieven, die in moeten gaan per 1 januari 2018. Als de Minister met het verzoek van de RSV akkoord gaat, worden enkele tarieven verhoogd. Zo zullen de kosten voor registratie en herregistratie verhoogd worden van € 150 naar € 200 (exclusief btw).

De tariefverhoging is noodzakelijk omdat de kosten die door de RSV worden gemaakt voor (her)registratie, veel hoger uitvallen dan de opbrengsten. Vanaf 2009 zijn de door de RSV geheven tarieven voor (her)registratie niet gewijzigd. Zo is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld zelfs de inflatie niet meegenomen in de tariefberekening. Bij de totstandkoming van de nieuwe tarieven zijn vertegenwoordigers van diverse partijen geconsulteerd door de RSV.

De opbrengsten van de geheven tarieven op (her)registratie worden onder andere gebruikt om de daarbij behorende processen en systemen te optimaliseren. Zo wordt in 2017 een werkgroep van verpleegkundig specialisten aangesteld om o.a. de systematiek van het digitaal portfolio onder de loep te nemen. Zij geven advies aan de RSV over de door hen gewenste verbeteringen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het opvoeren van elders (niet VSR-) geaccrediteerde scholing. Ook staat validatie van de inhoud van het portfolio tussentijds (in plaats van aan het einde van de registratieperiode) hoog op de agenda.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.