Steekproeven uitsluitend op verzoek

  • 13 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Wanneer je je herregistratie-aanvraag indient, wordt er niet langer standaard een steekproef uitgevoerd. In plaats daarvan krijg je de vraag of je wilt dat er een steekproef wordt uitgevoerd op je portfolio.

De steekproef houdt in dat enkele activiteiten uit het portfolio worden gecontroleerd. Indien hier verbeterpunten uit voortkomen, wordt het portfolio aan je teruggestuurd. Hierbij krijg je een bericht met de verbeterpunten en krijg je de gelegenheid je portfolio aan te passen.

Bij een steekproef worden slechts enkele onderdelen van je portfolio gecontroleerd. De verbeterpunten kunnen echter ook van toepassing zijn op de niet-gecontroleerde onderdelen. Je kunt daarom ook andere onderdelen van je portfolio aanpassen.

Nadat je de aanpassingen hebt aangebracht, kun je je portfolio opnieuw indienen en wordt het beoordeeld voor herregistratie.

Let op: steekproeven kunnen uitsluitend worden uitgevoerd wanneer je je herregistratie-aanvraag minimaal 2 weken voorafgaand aan het verstrijken van je registratieperiode hebt ingediend.