Start nieuwe werkgroepen in 2018

  • 13 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

In 2018 start de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) twee nieuwe werkgroepen van verpleegkundig specialisten. Deze werkgroepen zullen adviseren over aanpassing van intercollegiale toetsing (ICT) en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA). Hieronder lees je wat de werkgroepen gaan doen. Ook kun je aangeven of je mogelijk geïnteresseerd bent om in een werkgroep zitting te nemen. Deelname aan een werkgroep levert weer ODA-uren op voor je portfolio in het kader van je herregistratie.

  • ICT direct gevalideerd
    De werkgroep zal een advies uitbrengen over de wijze van beoordeling van intercollegiale toetsing, waarbij wordt toegewerkt aan het gevalideerd toevoegen van verslagen, zodat deze zonder verdere controle meetellen voor herregistratie.
  • ODA herzien
    De werkgroep zal de Registratiecommissie adviseren over de aanpassing van overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA). Zij kijkt of de activiteiten die worden genoemd in de beleidsregel, moeten worden uitgebreid, ingeperkt of gelijk moeten blijven. Ook onderzoekt de werkgroep of de urenwaardering van de ODA-activiteiten moet worden aangepast.

Ben je geïnteresseerd om aan een werkgroep deel te nemen? Geef je dan vóór 1 januari 2018 op bij de afdeling van de verpleegkundig specialisten V&VN VS. Zij doen namens de beroepsgroep de voordracht voor de leden van de RSV-werkgroepen. Je kunt je interesse per e-mail aan V&VN VS doorgeven.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.