Slechts één praktijkinstelling erkend

 • 20 maart 2018
 • Nieuwsbericht
 • VS Register
 • VS Register

Bij de opleiding van een vios wordt de regel gehanteerd dat er slechts één praktijkinstelling wordt erkend door de RSV. De erkende praktijkinstelling is altijd de zorgorganisatie waar de vios een arbeidsovereenkomst heeft.

Deze organisatie wordt de ‘eerste praktijkinstelling’ genoemd. Hiervoor is gekozen omdat de praktijkinstelling waar de vios een arbeidsovereenkomst heeft de direct belanghebbende bij de opleiding van de vios is.

 • Zij betaalt de opleiding tot specialist.
 • Zij betaalt het jaarlijkse tarief voor de praktijkopleidingsplaats, waaruit onder andere inschrijving in het opleidingsregister en erkenning van de praktijkinstelling/praktijkopleider wordt bekostigd.
 • Zij dient ervoor zorg te dragen dat de vios binnen haar dienstverband haar opleiding tot specialist kan volgen.
 • Zij dient een kenbare visie te hebben op de positie en de rol van verpleegkundig specialisten binnen de organisatie.
 • Zij is verantwoordelijk voor het aanstellen van een opleidingsgroep onder leiding van een praktijkopleider.
  Zij zal de vios na afronding van haar opleiding aanstellen in een functie die geschikt is voor de verpleegkundig specialist.
   

Ook wanneer de vios (een deel van) haar praktijkonderwijs in een andere zorginstelling doorloopt (de ‘tweede praktijkinstelling’), blijft de eerste praktijkinstelling verantwoordelijk voor het praktijkonderwijs en het voldoen aan de eisen van het Algemeen Besluit. Een ‘tweede praktijkinstelling’ hoeft dus nooit erkenning aan te vragen.

Meer informatie staat in de beleidsregel Erkenning praktijkinstelling.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.