Rondetafelbijeenkomst over inzet van verpleegkundig specialisten in de VGZ

  • 23 februari 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Het aantal verpleegkundig specialisten dat in de diverse sectoren werkzaam is varieert sterk. In ziekenhuizen werken veel VS-en, maar in andere sectoren veel minder. Ook de manier waarop ze hun beroep invulling geven of kunnen geven varieert. Welke factoren spelen hierbij in de praktijk een rol? Een serie rondetafelgesprekken - georganiseerd door het CSV - moet hier meer inzicht in geven. De eerste vindt plaats op 1 maart 2023 en focust zich op de inzet van verpleegkundig specialisten in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Mensen worden steeds ouder, blijven langer thuis wonen, zorg verschuift van de tweede naar de eerst lijn en er komt steeds maar nadruk op preventie, positieve gezondheid en samen beslissen met de patiënt. En tegelijkertijd is er een tekort aan personeel. Als een VS haar functie kan uitvoeren in de volle breedte van haar vak kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het aangaan van die uitdagingen en een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van cliënten. Op 1 maart gaan bestuurders uit VGZ-organisaties en VS-en uit verschillende sectoren hierover met elkaar in gesprek.

Waar liggen de uitdagingen voor een zorgorganisatie? Welke mogelijkheden zien bestuurders voor VS-en in de gehandicaptenzorg? En welke competenties zijn daarbij cruciaal? Vullen VS-en in de gehandicaptenzorg hun vak zo in dat dit aansluit bij al hun competenties? En zo niet, wat zijn dan belemmerende factoren?

De inzichten uit de rondetafelgesprekken kan het CSV gebruiken om te bepalen hoe en op welke manier VS-en hun competenties breder in kunnen zetten. Daarbij streeft het CSV ernaar om de beroepsontwikkeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de maatschappelijk ontwikkelingen.