Randa Ourahou benoemd tot adviseur van de RSV

  • 28 juni 2024
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Randa Ourahou is door het bestuur van V&VN benoemd tot de nieuwe RSV-adviseur namens de verpleegkundigen in opleiding tot specialist (viossen). Randa zal de Registratiecommissie adviseren over het te voeren beleid, waarbij ze met name zal kijken hoe dit beleid de positie van viossen kan versterken.

‘Het perspectief van de verpleegkundig specialist in wording bij het maken van toekomstig beleid, is van belang. Het draagt bij aan de actuele ontwikkelingen als het gaat om kwaliteit van zorg en opleiden. Tevens biedt dit de vios de mogelijkheid om op bestuurlijk niveau te kunnen participeren en de viossen in Nederland breed te kunnen vertegenwoordigen. Om hierin te kunnen excelleren, is een kritische beroepshouding, reflectief vermogen en visionaire blik noodzakelijk. Dit maximaliseert de kwaliteit van verbeterprocessen binnen de RSV’ zei Randa bij haar aantreden. 

Rosalie Braamhaar, die voorheen RSV-adviseur namens de viossen was, is bijna een jaar gediplomeerd en geregistreerd als VS. Zij vervult nu de rol van plaatsvervangend RSV-lid in de categorie praktiserend verpleegkundig specialisten op voordracht van V&VN VS.