Per 1 januari 2018 nieuwe registratie -en herregistratietarieven RSV

  • 20 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Zoals eerder dit jaar bekend werd gemaakt, wijzigen per 1-1-2018 een aantal tarieven van de RSV, waaronder die voor registratie en herregistratie als verpleegkundig specialist. De nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op iedere afgeronde aanvraag die na 31 december 2017 wordt ontvangen. Indien een aanvraag niet is afgerond vóór 1 januari 2018, geldt altijd het nieuwe tarief.

Omdat de tariefwijziging gevolgen heeft voor de administratieve procedure omtrent registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten, volgt hier nadere toelichting.

Registratie

Het huidige (2017) registratietarief bedraagt €150,- excl. btw. Het tarief vanaf 2018 bedraagt €200,- excl. btw. Dit betreft een eenmalig bedrag, dat wordt betaald voor de gehele registratieperiode van vijf jaar.

Het tarief van 2017 wordt nog toegepast op alle volledige registratieaanvragen (dusdanig volledig dat deze kunnen worden gefactureerd) die vóór 1 januari 2018 zijn ontvangen door de RSV. Het is mogelijk dat de daadwerkelijke behandeling en facturatie van de aanvraag pas in 2018 plaatsvindt, maar als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan, wordt alsnog het tarief van 2017 gehanteerd. Op de pagina Registratie lees je waar een registratie-aanvraag aan moet voldoen. 

Herregistratie

Het huidige (2017) herregistratietarief bedraagt €150,- excl. btw. Het tarief vanaf 2018 bedraagt €200,- excl. btw. Wanneer de aanvraag tot herregistratie (al dan niet onder voorwaarden) leidt, betreft dit een eenmalig bedrag, wat vervolgens opnieuw geldt voor de gehele nieuwe registratieperiode van vijf jaar.

Het tarief van 2017 wordt nog toegepast op alle aanvragen tot herregistratie die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend en betaald via de knop ‘herregistratie aanvragen’ in het digitaal portfolio in PE-Online. Let op: als je de herregistratie-aanvraag start, moet je de procedure, inclusief betalen via iDeal, in één keer afronden. Dus houd benodigdheden daarvoor van je bank, bij de hand. Aangezien de facturatie van de herregistratie via een automatisch systeem verloopt, wordt het exacte moment van de jaarwisseling aangehouden voor de overgang naar het nieuwe tarief.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.