Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten: Wat mag je opvoeren?

  • 17 december 2013
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

De beleidsregel Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten is geactualiseerd.

In deze nieuwe versie staat duidelijker aangegeven wat je precies mag opvoeren bij Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten in je portfolio en voor hoeveel punten. Vanaf begin 2014 kun je je activiteiten volgens de nieuwe beleidsregel opvoeren in je portfolio.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.