Overgangsregeling erkenning opleiders en opleidingsinstellingen verlengd

  • 2 augustus 2011
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Op 19 juli jl. heeft Minister Schippers ingestemd met het collegebesluit van 14 april 2011 inzake wijziging van het Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde. Met dit wijzigingsbesluit is de overgangsregeling -die in februari 2011 was verlopen- met terugwerkende kracht met twee jaar verlengd.

Gedurende de nieuwe overgangsperiode kunnen opleiders en instellingen van de opleiding tot verpleegkundig specialist die nog niet aan alle eisen voldoen, toch 'op maat' worden erkend. Ook is het nu mogelijk om nog twee jaar langer niet alleen verpleegkundig specialisten maar ook geneeskundig specialisten als praktijkopleider te erkennen, Het uiteindelijke perspectief blijft dat de beroepsgroep zijn eigen mensen opleidt.

Het besluit van de minister is op 27 juli in de Staatscourant geplaatst. Het wijzigingsbesluit vindt u hieronder

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Wijzingsbesluit Algemeen Besluit 2011

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!