Opschorten herregistratie VSR mogelijk vanwege coronavirus

  • 25 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Vorige week heeft de minister de herregistratieplicht voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort om zorgverleners te ontlasten en beschikbaar te houden voor de zorg. Het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) volgt deze lijn en past tussen 1 maart en 1 september 2020 twee bijzondere maatregelen toe. Hieronder lees je wat dit inhoudt.

Momenteel worden door alle medewerkers in de zorg alle zeilen bijgezet. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor geregistreerden in het Verpleegkundig Specialisten Register. Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) hebben, conform het besluit van de minister van VWS, besloten tot twee bijzondere maatregelen. De aanvraagtermijn voor herregistratie wordt verruimd tot 1 september 2020 en tot die datum worden er geen registraties in het VSR doorgehaald.

Verruimen aanvraagtermijn

Alle verpleegkundig specialisten waarvan de registratieperiode afloopt in de aankomende maanden, krijgen nu tot 1 september 2020 de tijd om herregistratie aan te vragen. Dit geldt met terugwerkende kracht voor alle herregistratie-aanvragen die vanaf 1 maart 2020 moesten worden ingediend. Uiteraard blijft het ook mogelijk om eerder herregistratie aan te vragen.

Registraties niet doorgehaald

Tot 1 september 2020 worden er geen registraties in het VSR doorgehaald. Door deze maatregel blijft je registratie als verpleegkundig specialist in ieder geval tot 1 september gelden.

Termijn

Deze maatregel is van 1 maart tot en met 1 september van kracht. Hierna wordt in principe de bestaande regelgeving weer gehanteerd. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd wordt onderzocht of de termijn tot 1 september 2020 voldoende is, of dat een verdere verruiming noodzakelijk is.

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de herregistratie-eisen anders in te richten. Het CSV en de RSV doen dit in samenspraak met de andere registers, zoals die van de geneeskundig specialisten.  Zodra hier meer over bekend is ontvangen alle verpleegkundig specialisten nader bericht via de digitale nieuwsbrief en via de website van het Verpleegkundig Specialisten Register.