Oplossen achterstanden herregistratie

  • 12 januari 2016
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Vanaf 1 januari 2016 is de personele capaciteit van het Verpleegkundig Specialisten Register uitgebreid. Hiermee hopen we de achterstanden bij de herregistratie in enkele maanden weg te kunnen werken. De achterstanden zijn in 2015 ontstaan door automatiseringsproblemen en personele krapte.

Iedere verpleegkundig specialist die langer dan 8 weken moet wachten op haar herregistratie, informeren we per mail over de vertraging. Als een herregistratie-aanvraag niet is afgehandeld voor het verstrijken van een registratieperiode, loopt de registratie van de verpleegkundig specialist door.

Zodra u uw herregistratie heeft aangevraagd, geldt deze als ‘in behandeling’. Zolang uw aanvraag nog in behandeling is, blijft u geregistreerd, ongeacht het aflopen van uw registratieperiode. Als het herregistratiebesluit wordt genomen nadat uw oude registratieperiode is afgelopen, gaat uw nieuwe registratieperiode met terugwerkende kracht in, direct aansluitend op de oude registratieperiode.

Uw nieuwe registratieperiode sluit altijd aan op de voorgaande periode. Stel dat uw oorspronkelijke registratiedatum 01-01-2011 is. Dan loopt uw oude registratieperiode af op 31-12-2015. Uw nieuwe registratieperiode begint dan op 01-01-2016.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd