Op naar een nieuwe indeling voor verpleegkundig specialisten

  • 20 juni 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Verpleegkundig specialist: Geef je mening

De titel ‘verpleegkundig specialist’ is sinds 2009 vastgelegd in de Wet BIG. Bij het ontstaan van het beroep is gekozen voor een indeling in vijf specialismen, waardoor er officieel vijf titels voor verpleegkundig specialisten zijn. De specialismen geven globaal aan voor welk gebied een verpleegkundig specialist is opgeleid. Uit een evaluatie eind 2015 bleek echter dat de huidige indeling niet aansluit bij de praktijk. Daarom wordt, onder leiding van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en V&VN (in samenwerking met de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten), gekeken naar een nieuwe indeling.

Om te zorgen dat de nieuwe indeling wel goed aansluit bij de praktijk en toekomstbestendig is, vragen het CSV en V&VN jouw mening als verpleegkundig specialist. Tijdens drie bijeenkomsten op 25 augustus (13:00 – 15:00 uur), 4 september (18:00 – 20:00 uur) en 12 september (18:00 -20:00) in Utrecht, worden mogelijke scenario’s voor een nieuwe indeling voorgelegd. Wil je meepraten over een toekomstbestendige indeling? Mail dan je naam, e-mailadres en de datum van de bijeenkomst waarvoor je je aanmeldt naar g.leijen@venvn.nl

Advies aan de minister

Naast de raadpleging van verpleegkundig specialisten, wordt ook met artsenorganisaties, brancheorganisaties en opleiders gesproken over de nieuwe indeling. Zodat ook de opleiding straks goed aansluit, de nieuwe indeling logisch en duidelijk is voor alle betrokken partijen en de positie van verpleegkundig specialisten verstevigt. Op basis van alle input geven het CSV en V&VN eind dit jaar een advies aan de minister van VWS over de indeling.

Specialismen en expertisegebieden

In Nederland werken ruim 3.000 verpleegkundig specialisten in een van de vijf specialismen:

  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast zijn er expertisegebieden, zoals ouderenzorg of oncologie, waarin preciezer staat aangegeven wat het deskundigheidsgebied is van de verpleegkundig specialist. Deze worden vaak toegevoegd achter de wettelijke titel 'Verpleegkundig specialist'. Expertisegebieden zijn nu niet wettelijk geregeld. Bij de nieuwe indeling van de specialismen wordt ook naar eventuele wetgeving voor expertisegebieden gekeken.

Lees meer
Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe indeling
Naar de website van V&VN Verpleegkundig Specialisten

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!