ODA en e-learning

  • 16 november 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Wanneer je lesmateriaal ontwikkelt dat is gebaseerd op je eigen vakkennis, kun je dit onder bepaalde voorwaarden opvoeren als Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteit 12: "Het ontwikkelen van lesmateriaal over een vakinhoudelijk onderwerp waarbij wetenschappelijke of beroepsinhoudelijke kennis wordt toegepast die voor het eigen specialisme relevant is."

Als het lesmateriaal een e-learning-module betreft, dan hoef je niet de lesmodule te uploaden, maar kun je volstaan met een 'printscreen' van de e-learning die je hebt ontwikkeld.

Lees meer over Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA)

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.