ODA en e-learning

  • 16 november 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Wanneer je lesmateriaal ontwikkelt dat is gebaseerd op je eigen vakkennis, kun je dit onder bepaalde voorwaarden opvoeren als Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteit 12: "Het ontwikkelen van lesmateriaal over een vakinhoudelijk onderwerp waarbij wetenschappelijke of beroepsinhoudelijke kennis wordt toegepast die voor het eigen specialisme relevant is."

Als het lesmateriaal een e-learning-module betreft, dan hoef je niet de lesmodule te uploaden, maar kun je volstaan met een 'printscreen' van de e-learning die je hebt ontwikkeld.

Lees meer over Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA)

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.