Nieuwe voorzitter College Specialismen Verpleegkunde

  • 10 maart 2014
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register
Hans Meij
Portret Hans Meij

Hans Meij wordt de nieuwe voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde. Hij volgt Luke Vandeputte-Niemegeers op, die deze functie 8 jaar heeft vervuld. Het bestuur van V&VN heeft Hans Meij op 7 maart benoemd.

Met Hans Meij krijgt het college een voorzitter met een goed zicht op het bestuurlijk krachtenveld van de gezondheidszorg en een heldere visie op het beroep van verpleegkundig specialist. Hans is lid van het Directiecomité van Het Amphia ziekenhuis in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Daarnaast is hij Universitair Hoofddocent Ouderengeneeskunde bij het LUMC en binnen de NVZ lid van de task force verpleegkundige beroepsontwikkeling.

Hans neemt de voorzittershamer over van Luke Vandeputte-Niemegeers die het college heeft voorgezeten vanaf de oprichting in 2006. Onder het voorzitterschap van Luke heeft het college het algehele beleid ontwikkeld ten aanzien van de opleiding, registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. Tevens heeft de minister van VWS in deze periode op voorstel van het college een wettelijke status verleend aan de vijf verpleegkundig specialismen.

Het College Specialismen Verpleegkunde

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is een onafhankelijk orgaan dat op grond van de wet BIG belast is met het instellen van specialistenregisters en het vaststellen van de eisen voor opleidingen en (her)registratie van specialisten. In 2014 houdt het college zich intensief bezig met de evaluatie van het vastgestelde beleid. Hiervoor worden onder andere twee invitationals gehouden in maart, waarin belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan over de uitwerking van het beleid in de praktijk. Ook de positie en de rol van het college binnen het veranderende krachtenveld van de gezondheidszorg staat voor 2014 op de agenda.