Nieuwe naam voor verpleegkundige in opleiding tot specialist

  • 21 juni 2016
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Er komt een nieuwe benaming voor verpleegkundigen die in opleiding zijn tot verpleegkundig specialist: verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios). Omdat het niet gaat om een verpleegkundig specialist die in opleiding is, maar om een verpleegkundige die in opleiding is tot specialist. Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) heeft de nieuwe benaming vastgesteld in het vernieuwde Algemeen Besluit. Dit besluit ligt nu ter goedkeuring bij de minister van VWS.

De nieuwe naam komt overeen met de benamingen van de personen in deze positie bij andere medische beroepsgroepen, zoals artsen en apothekers in opleiding. Ook dekt de benaming juridisch beter de lading. De nieuwe benaming versterkt daarmee de positie van verpleegkundig specialisten ten opzichte van andere beroepen.

Aansluiten praktijk

Omdat het CSV signalen uit het veld ontving dat de huidige benaming, verpleegkundig specialist in opleiding (VSio), onduidelijkheid veroorzaakt, heeft het CSV zich over een nieuwe benaming gebogen. In het CSV zijn alle belanghebbende partijen, zoals de opleiders, branchepartijen en natuurlijk de beroepsgroep zelf vertegenwoordigd. Alle partijen die inspraak hebben gehad op het algemeen besluit zijn geïnformeerd.
De nieuwe benaming treedt na publicatie van de goedkeuring van de minister in werking. De verwachting is dat dat dit na de zomer is.

Algemeen besluit

In het Algemeen besluit staan de regels van het College voor registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten en erkenning van opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en praktijkopleiders van de opleiding verpleegkundig specialisten. Het vernieuwde Algemeen besluit wordt na goedkeuring door de minister gepubliceerd op deze website.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!