Nieuwe indeling voor verpleegkundig specialisten

  • 14 februari 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Het College Specialismen Verpleegkunde en V&VN zijn een project gestart om tot een nieuwe, toekomstbestendige indeling voor de verpleegkundig specialist te komen. Eind dit jaar ligt er een voorstel voor de minister van VWS. De nieuwe indeling moet de positie van de verpleegkundig specialist verduidelijken en verstevigen. V&VN zal verpleegkundig specialisten voor de zomer naar hun mening vragen over een gewenste indeling.

Bij de totstandkoming van het advies worden, naast verpleegkundig specialisten, ook artsenorganisaties, brancheorganisaties en opleiders betrokken. De nieuwe indeling moet aansluiten op het werkveld van de verpleegkundig specialist en de ontwikkelingen binnen de zorg.

Evaluatie huidige indeling

Op dit moment zijn er vijf specialismen. In 2015 is de indeling van deze specialismen geëvalueerd. Hieruit bleek dat de officiële titels niet of nauwelijks voluit worden gebruikt. Ook blijkt er verwarring tussen de wettelijk erkende specialismen en de deskundigheidsgebieden van gespecialiseerd verpleegkundigen. Daarnaast is er te veel overlap tussen de specialismen. Dit alles draagt niet bij aan een duidelijke positie van de verpleegkundig specialist. De nieuwe indeling moet hier oplossing voor bieden.

Vijf specialismen

Als je op dit moment opgeleid wordt tot verpleegkundig specialist, wordt je opgeleid tot een van de vijf specialismen:

  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Geestelijke gezondheidszorg

Je officiële titel is dan bijvoorbeeld verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen.

Om tot een nieuwe indeling van de specialismen te komen, moet ook kritisch worden gekeken naar het bestaande beroepsprofiel. Als het huidige beroepsprofiel niet blijkt te voldoen, zal er ook een advies komen om dit aan te passen. Na het advies van eind dit jaar, wordt in 2018 in een vervolgtraject het niveau en de duur van de opleiding bepaald (opleidingsprofielen) en zullen de functieprofielen worden opgesteld.

Uiteraard worden verpleegkundig specialisten door het College en V&VN Verpleegkundig Specialisten op de hoogte gesteld van de voortgang van het project.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.