Nieuwe ODA activiteit

  • 23 oktober 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Onlangs is de beleidsregel Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) geëvalueerd. Naast een aantal kleine (tekstuele) wijzigingen is er een nieuwe ODA toegevoegd.

Vanaf heden kunnen net afgestudeerde verpleegkundig specialisten het invullen van de entree-enquête die je ontvangt van de RSV na je registratie, opvoeren als ODA. Je kunt deze ODA eenmalig opvoeren voor 2 uur. Hiervoor vul je, in je portfolio, een zelfverklaring in. 

Beleidsregel ODA