Nieuw toetsingskader accreditatie

  • 7 juli 2015
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Vanaf 1 september geldt het nieuwe toetsingskader voor accreditatie van scholing voor verpleegkundig specialisten. In dit toetsingskader staan de accreditatie-eisen van het accreditatiereglement transparant en duidelijk uitgelegd. Met de ingang van het nieuwe toetsingskader wordt een scholing in principe voor alle verpleegkundig specialismen geaccrediteerd.

Het doel van de accreditatiecommissie is om met dit toetsingskader bij te dragen aan de kwaliteit en het niveau van scholing voor verpleegkundig specialisten.

In het toetsingskader staan alle accreditatie-eisen in een overzichtelijk stappenplan. Ook zijn een aantal accreditatie-eisen verder uitgewerkt. Zo wordt verduidelijkt wanneer de accreditatiecommissie een scholing relevant acht voor de beroepsgroep en welke criteria er zijn om het niveau te bepalen.

Alle specialismen

Het is nieuw dat elke scholing in principe voor alle verpleegkundig specialismen wordt geaccrediteerd, ongeacht de aanvraag. Daarmee komt de accreditatiecommissie tegemoet aan de vraag vanuit de beroepsgroep om ook geaccrediteerde scholing buiten het eigen specialisme te kunnen volgen.
Mocht het niveau van een scholing voor een specialisme te laag zijn, dan wordt de scholing niet geaccrediteerd voor het specialisme of worden minder punten toegekend.

Het toetsingskader is geen statisch document. De verwachting is dat het document in de komende periode nog regelmatig wordt aangevuld aan de hand van voortschrijdend inzicht uit de dagelijkse beoordelingspraktijk.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.