Nieuw systeem intercollegiale toetsing: moderatoren gezocht!

  • 27 januari 2022
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Op 27 januari 2022 introduceert de RSV een nieuw systeem voor intercollegiale toetsing. Hierbij treedt een verpleegkundig specialist op als moderator. De moderator ziet toe op de kwaliteit van de intercollegiale toetsing en voert voor alle deelnemers de bijeenkomst op in de portfolio’s. Een stuk eenvoudiger dan het huidige systeem én het scheelt veel tijd!

Met het invoeren van dit nieuwe systeem geven we gehoor aan het advies van de werkgroep ICT uit 2019, die de systematiek rondom intercollegiale toetsing uitvoerig heeft geëvalueerd. De verpleegkundig specialisten uit deze werkgroep adviseerden destijds om een nieuw systeem met moderatoren in te voeren. Hierdoor is de controle van ICT-verslagen achteraf (als onderdeel van de herregistratieprocedure) niet meer nodig. De RSV kondigde al eerder aan dat de systematiek rondom intercollegiale toetsing zou worden herzien. Maar de invoering heeft, onder andere door de coronacrisis, langer op zich laten wachten. Nu is het eindelijk zo ver en kunnen verpleegkundig specialisten gaan werken met dit nieuwe systeem.

Hoe werkt het?

Op 27 januari zal naast de huidige werkwijze van verslaglegging het nieuwe systeem rondom intercollegiale toetsing worden ingevoerd. Deze nieuwe systematiek houdt in dat er in iedere toetsgroep één moderator wordt aangewezen die toeziet op de kwaliteit van de intercollegiale toetsing. Na afloop van de bijeenkomst voert de moderator voor alle deelnemers de bijeenkomst op in de portfolio’s. Het is dan niet meer nodig om individueel een verslag te maken en deze op te voeren in je portfolio. Daarnaast kan een moderator deze activiteit voor zichzelf opvoeren als overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA).

Moderatoren gezocht!

Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden als moderator. Je volgt hiervoor een korte e-learning waarin je op de hoogte wordt gebracht van alle eisen van intercollegiale toetsing. Na afronding van deze e-learning ontvang je een bevestigingsmail waarmee je je kunt aanmelden als moderator. In deze bevestigingsmail vind je ook de informatie over hoe je je precies kunt aanmelden. Na 27 januari krijg je als moderator toegang tot een extra omgeving in je Mijn-V&VN account, waar je na iedere bijeenkomst de presentie van de toetsgroepleden eenvoudig kan opvoeren. Informatie over het moderatorschap vind je in onze brochure.

Klik hier om de e-learning tot moderator te volgen.

Overgangsperiode

Vanaf 27 januari kan je gebruik gaan maken van het nieuwe systeem van intercollegiale toetsing en kunnen moderatoren zich aanmelden. Het implementeren van het nieuwe systeem kost tijd en daarom hanteren we een overgangsperiode waarin het voorlopig ook nog mogelijk blijft om zelf verslagen op te voeren in je portfolio.