Nieuw specialisme AGZ: spoedig uitsluitsel

  • 8 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • Verpleegkundig Specialisten

De uitbraak van het corona-virus (COVID 19) heeft enorme gevolgen gehad, ook voor de invoering van het nieuwe specialisme Algemene gezondheidszorg (AGZ). Het verzoek voor instemming voor het nieuwe specialisme is voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg en Sport en de verwachting is nu dat we binnen enkele weken antwoord ontvangen.

Zodra wij antwoord van de minister hebben ontvangen, worden alle verpleegkundig specialisten hierover geïnformeerd. Bij akkoord van de minister, zal de definitieve datum bekend worden gemaakt waarop het nieuwe specialisme van kracht wordt. Ook informeren wij u dan uitgebreider over de gevolgen van de invoering van het nieuwe specialisme.

Op de pagina Nieuwe specialismen vindt u meer informatie over het proces rondom het tot stand komen van het nieuwe specialisme en vindt u tevens de antwoorden op een aantal belangrijke vragen.