Nieuw opleidingsregister in gebruik

  • 19 juni 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Het nieuwe opleidingsregister voor de tweejarige opleidingen is op maandag 19 juni in gebruik genomen. Alle verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) bij de tweejarige opleidingen hebben bericht ontvangen met informatie over het nieuwe opleidingsregister en wat er van hen wordt verwacht.

Iedere vios die na haar opleiding geregistreerd wil worden als verpleegkundig specialist, moet gedurende haar gehele opleiding in het opleidingsregister hebben gestaan. De systematiek van dit opleidingsregister is met de komst van het nieuwe opleidingsregister veranderd.

Gevolgen

Voor de vios heeft dit een aantal gevolgen. Voor reeds ingeschreven vios wordt de omvang en duur van de opleiding door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) ingevoerd, waarna de vios dit moet controleren en eventueel aanpassen. Voor de nieuwe vios betekent het dat zij bij hun inschrijving zelf de omvang en de duur van hun opleiding moeten aangeven.

Alle inschrijvingen worden ook weer gecontroleerd door de MANP-opleiding waar de vios haar opleiding volgt. De invoering van het nieuwe opleidingsregister zal het papierwerk voor de vios en de hoofdopleiders sterk verminderen. Ook verloopt de uiteindelijke registratie als VS na afloop van de opleiding soepeler.

Meer informatie
Handleiding RSV Opleidingsregister

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!