Nieuw format intercollegiale toetsing online

 • 24 mei 2016
 • Nieuwsbericht
 • VS Register
 • VS Register

Het nieuwe format voor de verslaglegging van intercollegiale toetsing staat online. Dit format is de afgelopen periode door verschillende verpleegkundig specialisten getest en de reacties erop zijn positief. Het format is eenvoudig en snel in te vullen, en leidt je automatisch langs de gestelde eisen. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) raadt iedereen aan vanaf nu het nieuwe format te gebruiken.

Verplichtstelling format

Voor alle intercollegiale toetsing die je volgt vanaf 1 september 2016 is het gebruik van het nieuwe format verplicht!

Oude verslagen

Oude verslagen hoef je niet om te zetten in het nieuwe format. Wel is het aan te raden de verslagen nog eens na te lopen en te controleren of ze aan de eisen voldoen. De verslagen worden altijd getoetst aan de volgende criteria:

 • Is de grootte en samenstelling van de toetsgroep correct?
 • Wordt het eigen handelen jaarlijks getoetst?
 • Zijn in het verslag de volgende elementen terug te vinden:
 • Het handelen van één persoon uit het verleden staat centraal.
 • Er is een duidelijk leerdoel/ dilemma/ vraagstuk.
 • De toetsgroep heeft de persoon bevraagd en feedback gegeven.
 • De toetsgroep heeft iets geleerd.
 • De individuele deelnemer heeft iets geleerd.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!