Lager tarief voor accreditatieaanvragen

  • 21 december 2012
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Voor scholing die ten goede komt aan de zorg geldt vanaf januari 2013 een gereduceerd tarief van € 100 per aanbod. In de bestuursvergadering van 8 december is besloten om vanaf januari 2013 twee verschillende tarieven voor aanbod te hanteren. Het basistarief blijf € 150 per aanbod, het gereduceerde tarief is € 100. Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Het gereduceerd tarief is bedoeld om de collectieve middelen waarmee de zorg wordt gefinancierd zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is kostendekkendheid.

Om gebruik te maken van het gereduceerd tarief gelden voor aanbieders in ieder geval de volgende criteria:

  • De aanbieder heeft geen winstoogmerk.
  • De aanbieder heeft als (één van de) hoofddoelstelling(en) dat hij een bijdrage wil leveren aan (het verbeteren van) de Nederlandse gezondheidszorg.
  • Eventuele baten komt ten goede aan de doelstellingen van de organisatie.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Lees meer over de tarieven