Irma de Hoop nieuwe RSV-voorzitter

  • 26 april 2024
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
DSC02936 B
Marie-José Willemse draagt de voorzittershamer van de RSV over aan Irma de Hoop

Op woensdag 24 april 2024 heeft Marie-José Willemse het voorzitterschap van de Registratiecommissie Specialisme Verpleegkunde (RSV) overgedragen aan Irma de Hoop. Irma is de derde voorzitter van de RSV sinds de oprichting in 2008. Het is de eerste keer dat het voorzitterschap van de RSV wordt bekleed door een praktiserend verpleegkundig specialist.

Irma de Hoop heeft veel bestuurlijke ervaring. Zo was zij eerder voorzitter van de afdeling verpleegkundig specialisten binnen V&VN. Daarnaast is zij onder meer voorzitter van de kamer VS/PA binnen het Capaciteitsorgaan en is zij stuurgroeplid van het Landelijk Kwaliteitsstatuur GGZ. Irma is werkzaam als regiebehandelaar voor ouderen en staat geregistreerd in twee specialismen: Algemene Gezondheidszorg en Geestelijke Gezondheidszorg.

Bij het afscheid van Marie-José Willemse als voorzitter van de RSV, werd teruggeblikt op haar loopbaan. Marie-José heeft zich in de afgelopen decennia ingezet op veel terreinen voor de versterking van de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Zo werd onder haar directeurschap in 2006 de fusie gerealiseerd van 36 verpleegkundige en verzorgende beroepsverenigingen. Deze fusie resulteerde in de ‘geboorte’ van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), waarvan Marie-José de eerste directeur was. Ook de wettelijke verankering van het beroep van verpleegkundig specialist vond plaats toen zij directeur was.

Na haar pensionering werd Marie-José in 2016 de tweede voorzitter van de RSV. Onder haar leiding ontwikkelde de RSV zich tot een eigentijdse organisatie die op een vernieuwende, klantgerichte wijze vorm gaf aan haar wettelijke taken rond het toezicht op de opleidingen en de registratie van verpleegkundig specialisten.

Bij het afscheid van Marie-José Willemse als voorzitter, sprak het Algemeen Bestuur van de RSV haar grote waardering en dankbaarheid uit voor de wijze waarop Marie-José het voorzitterschap heeft ingevuld in de afgelopen acht jaar. Jaap Kappert, bestuurslid van V&VN, wenste Irma de Hoop veel succes als nieuwe voorzitter van de RSV.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)